Lesinhoud

De stof voor de gehele driejarige cursus is globaal in te delen in de volgende hoofddelen:

 1. Inleiding Oude Testament.

 2. Exegese.

 

Literatuur

 • 1e jaar: Ds. G.J. van Beusekom, Algemene inleiding op het Oude Testament.  - Verkrijgbaar bij de docent? (uitverkocht)

 • 2e en 3e jaar: B.T. Arnold en Bryan E. Beyer, In ontmoeting met het Oude Testament. Uitgever: Groen. ISBN: 9789058298461

 

Docent ds. G.C. de Jong

 

Lesschema

 

EERSTE JAAR: Inleiding op het Oude Testament

 • 1. De naam Oude Testament

 • 2. Schrijfmateriaal en schrift

 • 3. De taal van het Oude Testament

 • 4. Tekstkritiek

 • 5. Vertalingen

 • 6. De kanon van het Oude Testament

 • 7. Literatuur van Israël

 • 8. Literatuursoorten in het Oude Testament

 

TWEEDE JAAR: Behandeling van de Thora en de Geschriften

 • 1. De functie van de Thora

 • 2. Ceremoniële wetten

  • Heilige plaatsen

  • Heilige personen

  • Heilige handelingen

  • Heilige tijden

 • 3. Geschriften zoals Jozua, Richteren en 1 en 2 Koningen

 • 4. Poëzie

 • 5. Wijsheidsliteratuur

 

DERDE JAAR: Behandeling van de profeten

 • 1. Uitvoerige inleiding op de profetieën

  • Wat is een profeet

  • De inspiratie en de prediking van de profeten

  • Profetie en vervulling

  • Ware en valse profeten

 • 2. Uitleg van een profetenboek