Lesinhoud

Het doel van de cursus Oude Testament, is het zelfstandig leren lezen van het Oude Testament. Kennis van tekstvormen. Inzicht krijgen in de structuur van de tekst en verbanden kunnen leggen tussen teksten.

 

Literatuur

B.T. Arnold en Bryan E. Beyer, In ontmoeting met het Oude Testament. Uitgever: Groen. ISBN: 9789058298461

 

Docent ds. M.A. Post

 

Lesschema 2015 - 2016 in alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld

 • Les B 1: Mozes, Exodus - Hoofdstuk 6

 • Les B 2: Thorah, Numeri - Hoofdstuk 8

 • Les B 3: Verbond, Deuteronomium - Hoofdstuk 9

 • Les B 4: Stammen, Richteren - Hoofdstuk 12

 • Les B 5: Saul van Amfyktyonie naar natie, Samuël - Hoofdstuk 13

 • Les B 6: David, natie - Hoofdstuk 14

 • Les B 7: Deuteronomisch geschiedwerk, Redactie - Hoofdstuk 15

 • Les B 8: Koningen, Salomo tot 586 - Hoofdstuk 16

 • Les B 9: Ezra en de Wet-Kronieken Ballingschap, terugkeer, wederopbouw - Hoofdstuk 17, 18.

 

Lesschema 2016 - 2017 in alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld

 • Les A 1: Hebreeuwse Bijbel, Septuaginta, Vulgata, geschiedenis van Israël - Hoofdstuk 1 

 • Les A 2: Canon, Deuterocanonieke boeken - Hoofdstuk 2

 • Les A 3: Schepping - Hoofdstuk 3

 • Les A 4: Oerverhalen - Hoofdstuk 4

 • Les A 5: Aartsvaders - Hoofdstuk 5

 • Les A 6: Leviticus - Hoofdstuk 7

 • Les A 7: Wijsheid, Spreuken, Prediker - Hoofdstuk 22

 • Les A 8: Klaaglied - Hoofdstuk 28

 • Les A 9: Wraaktekst, Geweld in de Bijbel

 

Lesschema 2017 - 2018 in alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld

 • Les C 1: Novellen en liefde, Ruth, Esther, Hooglied - Hoofdstuk 23

 • Les C 2: Profetie, Ezechiël - Hoofdstuk 28, 29, 30 

 • Les C 3: Apocalyptiek - Hoofdstuk 31

 • Les C 4: Profeten, roepingsvisioen, Jesaja - Hoofdstuk 24, 25

 • Les C 5: Profeet, contacten, werk, internationaal, Jeremia - Hoofdstuk 26, 27

 • Les C 6: Dodeka - Hoofdstuk 32, 33, 34

 • Les C 7: Jozua 24 - Hoofdstuk 10, 11 

 • Les C 8: Job 28 - Hoofdstuk 20

 • Les C 9: Psalmen - Hoofdstuk 19, 21