Lesinhoud: Het doel van de cursus Oude Testament is het zelfstandig leren lezen van het Oude Testament. Kennis van tekstvormen. Inzicht krijgen in de structuur van de tekst en verbanden kunnen leggen tussen teksten. 

Docent: ds. M.A. Post

Literatuur: "In ontmoeting met het Oude Testament" Bill T Arnold, Bryan E Beyer

Lesschema 2015-2016: In alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld.

B1-Mozes, Exodus Hoofdstuk 6
B2-Thorah, Numeri Hoofdstuk 8
B3-Verbond, Deuteronomium Hoofdstuk 9
B4-Stammen, Richteren Hoofdstuk 12
B5-Saul van Amfyktyonie naar natie, Samuel Hoofdstuk 13
B6-David, natie Hoofdstuk 14
B7-Deuteronomistisch geschiedwerk, Redactie Hoofdstuk 15
B8-Koningen, Salomo tot 586 Hoofdstuk 16
B9-Ezra en de Wet-Kronieken Ballingschap, terugkeer, wederopbouw Hoofdstuk 17,18

Lesschema 2016-2017: In alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld
A1-Hebreeuwse Bijbel, LXX, Vulgata, geschiedenis van Israël Hoofdstuk1
A2-Canon, Deuterocanonieke boeken Hoofdstuk 2
A3-Schepping Hoofdstuk 3
A4-Oerverhalen Hoofdstuk 4
A5-Aartsvaders Hoofdstuk 5
A6-Leviticus Hoofdstuk 7
A7-Wijsheid Spreuken, Prediker Hoofdstuk 22
A8-Klaaglied Hoofdstuk 28
A9-Wraaktekst, Geweld in de Bijbel.

Lesschema 2017-2018: In alle leerjaren wordt dezelfde stof behandeld
C1-Novellen en liefde, Ruth, Esther, Hooglied Hoofdstuk23
C2-Profetie, Ezechiel Hoofdstuk 28, 29, 30
C3-Apocalyptiek, Hoofdstuk 31
C4-Profeten, roepingsvisioen Jesaja Hoofdstuk 24,25
C5-Profeet, contacten, werk, internationaal; Jeremia Hoofdstuk 26, 27
C6-Dodeka Hoofdstuk 32, 33, 34
C7-Jozua 24 Hoofdstuk 10, 11
C8-Job 28 Hoofdstuk 20
C9-Psalmen, Hoofdstuk 19, 21