Het lesprogramma vanaf 1-1-2015 kan door de komst van ds. M.A. Post als docent Oude Testament veranderen.

Lesinhoud

De stof voor de gehele driejarige cursus is globaal in te delen in de volgende hoofddelen:

 1. Inleiding Oude Testament.

 2. Exegese.

 

Literatuur

 • 1e jaar: Ds. G.J. van Beusekom, Algemene inleiding op het Oude Testament.  - Verkrijgbaar bij de docent? (uitverkocht)

 • 2e en 3e jaar: B.T. Arnold en Bryan E. Beyer, In ontmoeting met het Oude Testament. Uitgever: Groen. ISBN: 9789058298461

 

Docent ds. M.A. Post

 

Lesschema

 

EERSTE JAAR: Inleiding op het Oude Testament

 • 1. De naam Oude Testament

 • 2. Schrijfmateriaal en schrift

 • 3. De taal van het Oude Testament

 • 4. Tekstkritiek

 • 5. Vertalingen

 • 6. De kanon van het Oude Testament

 • 7. Literatuur van Israël

 • 8. Literatuursoorten in het Oude Testament

 

TWEEDE JAAR: Behandeling van de Thora en de Geschriften

 • 1. De functie van de Thora

 • 2. Ceremoniële wetten

  • Heilige plaatsen

  • Heilige personen

  • Heilige handelingen

  • Heilige tijden

 • 3. Geschriften zoals Jozua, Richteren en 1 en 2 Koningen

 • 4. Poëzie

 • 5. Wijsheidsliteratuur

 

DERDE JAAR: Behandeling van de profeten

 • 1. Uitvoerige inleiding op de profetieën

  • Wat is een profeet

  • De inspiratie en de prediking van de profeten

  • Profetie en vervulling

  • Ware en valse profeten

 • 2. Uitleg van een profetenboek